Nieuwigheden in 2017

Een uitdagend en geslaagd seizoen voor het prototype van de New Holland T6.180 Methane Power-tractor

Na positieve praktijktests in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is het prototype van de innovatieve New Holland-tractor die voor 100% wordt aangedreven op methaan getest in het landbouwbedrijf La Bellotta nabij Turijn, zowel door Duitse klanten als door de jonge landbouwers die onlangs bekroond werden in Brussel

De tweede generatie T6.180 Methane Power-tractor van New Holland, een belangrijk element in de strategie van New Holland Agriculture als 'Clean Energy Leader' - die 10 jaar geleden werd gelanceerd voor efficiëntere en duurzame landbouw - kan worden aangedreven op methaan of biomethaan. Deze tractor is in primeur getest door enkele klanten op 14 juli op de boerderij La Bellotta, in de buurt van Turijn, het eerste energieonafhankelijke landbouwbedrijf.

Meer info

noHow, het nieuwe zusterbedrijf van Inve België NV

noHow heeft als doel het verbeteren van de gezondheid van het dier én het optimaliseren van het rendement in de veehouderij. noHow wil vernieuwende technologieën tot bij de veehouder brengen en streeft daarbij naar het verhogen van het comfort voor mens en dier. Samen met de veehouder zoekt noHow  naar de beste oplossingen. Projecten worden door noHow nauwgezet uitgewerkt en opgevolgd.

Lees meer

Filtratie van de inkomende lucht

Filtratie van de inkomende lucht betekent dat we de bestaande of nieuw te bouwen stal voorzien van filters op de inlaat. In principe kiezen we altijd voor overdrukfiltratie waarbij plaatsing van de units, de inrichting en de capaciteit van de gebruikte ventilatoren/turbines essentieel zijn om tot een bevredigend resultaat te komen. Er zijn ook andere mogelijkheden.

Het doel van deze installatie is bedrijven in risicogebieden te beschermen tegen pathogene micro-organismen die zich via de lucht kunnen verspreiden. Uiteraard is het nodig om in de eerste plaats alle andere mogelijke insleeproutes zo goed als mogelijk af te sluiten door middel van een sterk doorgedreven biosecurity.

Lees meer

Maternéo

HOOGPRODUCTIEVE ZEUGEN?

De maternéo is een volautomatische dosator die we plaatsen in de kraamhokken. Volgens een welbepaalde in te stellen curve worden zowel voeder-als watergift automatisch geregeld en geregistreerd. Er kunnen verschillende curves worden ingegeven. Alles is instelbaar via smartphone, tablet of PC. We adviseren bijvoorbeeld bij hogere voedergift relatief minder water te verstrekken, zodat we meer voederopname kunnen realiseren.

Lees meer

Selfifeeder

De Selfifeeder is bij uitstek hét zelfbedieningsrestaurant en drinkgelegenheid voor de zeugen in degroepshuisvesting.

Lees meer

M-prove®Poultry – Een ander perspectief voor de opfok van vleeskippen

Om goede totaalresultaten te behalen bij vleeskippen, is het nodig om een goede darmgezondheid te behouden. Met goede managementmethoden en bioveiligheid als uitgangspunten ligt dit binnen handbereik met een optimale voerformulatie die de juiste functionele voeringrediënten bevat.

M-prove Poultry combineert middenlange ketenvetzuren met fytogene componenten in een optimale mix voor het perfecte resultaat. De afdeling R&D van Nuscience heeft een synergistisch effect tussen beide actieve ingrediënten ontdekt, waardoor dit het ideale product is om technische prestaties en economische resultaten te optimaliseren.

 

Babi®Een ander perspectief voor het voeren van biggen

Nuscience lanceert haar gloednieuwe Babi®-voerprogramma: drie verschillende voerlijnen voor biggen rondom het spenen.In het Babi-assortiment combineert Nuscience uitstekende voeropname met bevordering van de gezondheid en een goede ontwikkeling van het immuunsysteem, met langetermijneffecten op de biggen als gevolg. Voor verschillende gezondheidsstatussen, genetica en speenleeftijden zijn er verschillende prestarters van Nuscience beschikbaar die geschikt zijn voor elk bedrijf. Hiermee kunnen we onder alle omstandigheden zorgen voor de meest optimale prestaties.

 

Vitafix®Een ander perspectief op de bestrijding van DON

Door het algemeen voorkomen van DON in granen, en zijn toxicologische effecten op dieren, heeft het veel aandacht gekregen, ook bij Nuscience. Door de concentratie vrije radicalen te verhogen, zorgt DON voor een onbalans in de antioxidantcapaciteit en veroorzaakt het celschade als gevolg van oxidatie van lipiden, eiwitten en DNA. Naast de bekende biotransformatie van DON door specifieke gistcelfracties, is Vitafix Ultra gericht op de eliminatie van de oxidatieve stress die wordt veroorzaakt door DON. Dit wordt bewerkstelligd door de inclusie van antioxidatieve polyfenolen om de geproduceerde vrije radicalen te neutraliseren. Dit effect is zichtbaar gemaakt in een experimentele studie waarin bloedparameters voor oxidatieve stress werden gemeten bij biggen die waren blootgesteld aan DON.

Download hier de flyer

ALGO-CEUTICAL: Alternatief van antibiotica op basis van algen

De ALGO-CEUTICAL range zijn voedingsadditieven gebaseerd op verschillende zeewier extracten (Marine Sulphated Polysachariden). Deze actieve componenten versterken het afweersysteem, verbeteren de darmgezondheid en verbeteren het welzijn van dieren wat vervolgens resulteert in betere dierprestaties. De ALGO-CEUTICAL productrange is direct toepasbaar op elk bedrijf aangezien het kan worden toegevoegd aan het drinkwater (Still & Spark) of via orale toepassing (Paste & Powder).

Mycofix® 5.E
Mycofix® 5.E, de volledig nieuw geformuleerde, alles-in-1 mycotoxine risico management
oplossing voor vee.

De vijfde evolutie van de marktleidende Mycofix® productlijn van BIOMIN is een innovatieve, alles-in-1 voeradditief dat gebruik maakt van drie werkingsmechanismen: biotransformatie, adsorptie en bioprotectie - om absolute bescherming te bieden tegen mycotoxinen; schimmelmetabolieten, giftig voor dier en mens, geproduceerd door veelvoorkomende schimmels en gevonden in bijna alle graansoorten.

Lees meer op pagina 1

PoultryStar® sol

BIOMIN heeft afgelopen jaar EU goedkeuring bemachtigd voor uitbreiding van PoultryStar®, het probioticum met meerdere stammen voor pluimvee

Voortbouwend op de autorisatie van PoultryStar® als voederadditief voor vleeskuikens, beslaat de autorisatie (Verordening 2015/1105) nu ook toepassing in drinkwater voor de volgende diersoorten:

 • Vleeskuikens;
 • Opfok leghennen/moederdieren;
 • Andere vogelsoorten m.u.v. leggend pluimvee.

Lees meer op pagina 2

Biomin® Mega Top

 • Geschikt voor kalveren die gevoerd worden met melk
 • Geschikt voor de preventie van diarree, in het bijzonder diarree veroorzaakt door Salmonella spp. en E.coli
 • Geschikt voor gebruik tijdens stressvolle periodes
 • Voor het beste resultaat moet Biomin® Mega Top de hele melkperiode worden toegediend maar in het bijzonder de eerste paar weken tot tenminste 1 week na verhuizen/samenhokken (plaatsing in groepshuisvesting)

Lees meer op pagina 3

Het vernieuwde gamma Paneltim antislippanelen omvat twee types antislippanelen met een versterkte interne structuur: een traanplaat en een noppenstructuur. Dankzij hun interne 50x50mm structuur kunnen de panelen zware puntbelastingen dragen; zo kunnen ze ingezet worden in verschillende toepassingen met antislipvloeren.

Samen met diverse vertegenwoordigers uit de landbouwsector gaan we voor een veilige landbouw. Vandaar blijven we inzetten om de sector te ondersteunen om zich in orde te stellen met de wetgeving. Het aanbod naar opleidingen rond veilig werken met landbouwmachines wordt verder uitgebreid. Het volgen van dergelijke opleidingen met attest heeft als gevolg dat er minder arbeidsongevallen of schadegevallen plaatsvinden en dit zowel voor ervaren als onervaren gebruikers.

Fytolicentie: Sinds de invoering van de fytolicentie hebben wij ons volop ingezet om degelijke basisopleidingen te voorzien voor zowel de P1, P2, P3 en NP. Daarnaast kan je bij het PCLT ook de nodige bijscholingen volgen om uw licentie te behouden.

Uitbreiding gamma explOrer met explOrer NS 10 – 26

explOrer NS 10 – 26 is een startmeststof zonder fosfor, maar met een kleine stikstof vooral voor die gronden die moeilijk meststoffen vasthouden (CEC < 30). 

NANOTECH CT 50 voertuigreiniger met Quartz wax van PYPE PRODCUTS

NANOTECH CT 50

 • Zeer laag verbruik: reinigt reeds efficiënt bij 2% oplossing in water
 • Biologisch optimaal afbreekbaar
 • Comfortabel tijdens gebruik: zonder irritatie voor de huid en ogen
 • Spiegelende glans door de aanwezige micro polymeer quartz deeltjes
 • Lakherstellende werking met kleurecht resultaat

Lees meer

Pypro.be

Klik hier voor onze folder

Foodgrade NUTRASTANE gamma van PYPE PRODUCTS

Voeding-veilig smeren van uw machinepark

De consument stelt hoge eisen aan het klaar gemaakt eten op zijn bord.

Om het aanbod van de voeding optimaal bij de gebruiker te krijgen zijn machines noodzakelijk, tijdens de oogst op het veld tot in het bord.

Het smeren van de oogstmechanisatie en machineparken in de voedingindustrie vraagt om specifieke middelen die aan volgende voorwaarden moeten beantwoorden bij toevallig contact met de voeding:

 • niet schadelijk voor de gezondheid;
 • niet toxisch voor de mens of dier;
 • niet giftig bij inname;
 • zonder geur;
 • kleurloos;
 • verteerbaar door het menselijk lichaam
 • technisch de bewegende machineonderdelen maximaal beschermen bij zowel kooktemperaturen als diepvries bewerkingen en niet oplossen in het water.

Lees meer

Pypro.be

Klik hier voor onze folder

AGRI – NET zeep voor oogstmachines van PYPE PRODUCTS

Al jarenlang vertrouwen loonwerkers en landbouwers in Vlaanderen op AGRI-NET voor het moeiteloos reinigen van oogstmachines.

Het comfortabel gebruik van AGRI-NET zorgt ervoor dat plantaardig en organisch vuil, opliggend vet en olieresten efficiënt verwijderd worden met bescherming van kunststoffen, ruiten en lak.

Lees meer

Pypro.be

Klik hier voor onze folder

AGROTECH LUBRICANTS Hoogwaardige smeermiddelen voor landbouwwerken van PYPE PRODUCTS

Staat voor :

 • Zeer uitgebreid aanbod oliën en smeervetten voor landbouw en grondverzet
 • Steeds de recentste kwaliteiten om moderne motoren en transmissies maximaal te beschermen
 • Minerale, synthetische en bio-afbreekbare variëteiten
 • Door extra additievering hoge bescherming met zeer lange gebruiksinterval
 • Betere basiskwaliteit grondstoffen resulteert in kostenbesparing en storingvrije arbeid

Lees meer

Pypro.be

Klik hier voor onze folder

Wij verwachten in november 2016 onze nieuwe drainagemachine van het merk Barth Hollanddrain.

Die zal uitgerust zijn met een GPS-systeem.

Snavelbehandeling, een noodzakelijk kwaad voor pluimveehouders

Snavelbehandeling is een preventieve ingreep om schade ten gevolge van pikken (bv. verenpikken, cloacapikken en kannibalisme) te beperken en dus de leefbaarheid en uniformiteit van de ronde te verbeteren. Voor veel pluimveehouders is snavelbehandeling een noodzakelijk kwaad dat heel wat risico’s met zich meebrengt. De bekende methoden zijn relatief omslachtig en tijdrovend. Maar de grootste bekommernis is dat de dieren onder stress komen te staan, wat zijn effect zal hebben op hun productiviteit vroeg in de productiecyclus. Door een open wonde te maken waar bacteriën kunnen binnendringen, kunnen infecties ontstaan die tot een hogere uitval leiden.

Dierenwelzijn
Bovendien wordt dierenwelzijn almaar belangrijker in de pluimveesector. De pluimveehouder is niet alleen geïnteresseerd in het aantal eieren, maar ook in het totaal aantal kuikens dat hieruit
voortkomt en de uitval. De algemene gezondheid van de dieren wordt belangrijker. De normen inzake dierenwelzijn verschillen aanzienlijk van land tot land.
Recente ontwikkelingen in bepaalde landen geven aan dat snavelbehandeling van ouderdieren en leghennen verboden is of in de nabije toekomst zal worden.

Wat is het economisch effect daarvan?

 • Geen kost voor snavelbehandeling: 0.07 €/dier
 • Voerbesparing: 0.16 €/dier
 • Daling van de uitval: 0,06 €/dier

Voeren en snavels tegelijk verkorten?
Roxell neemt eens te meer het voortouw en biedt een kwaliteitsvolle en duurzame oplossing voor de nieuwe markttrends en de verwachte reglementering inzake dierenwelzijn.

Bij Roxell vinden we dat de natuur als referentie moet dienen voor de ontwikkeling van nieuwe voeroplossingen. Het gedrag van de dieren en het ontwerp van onze voedersystemen gaan hand in hand.
Daarom lanceerden wij het ‘concept van natuurlijke snavelverkorting’ op Eurotier. De snavelgroei van uw ouderdieren wordt tijdens het voederen voortdurend gecontroleerd.
Deze nieuwe oplossing garandeert de productiviteit van de dieren, bespaart voer en voldoet aan de reglementering inzake dierenwelzijn met het 'natuurlijke snavelverkortingconcept'.

Natuurlijke snavelverkorting volgens Roxell...

 • Gemiddelde VOERBESPARING bij dieren met goed gevormde snavels in vergelijking met dieren zonder of met een slechte snavelbehandeling. ± 3 g/dier/dag
 • LAGERE uitval bij natuurlijke verkorting in vergelijking met behandelde dieren. ± 2% lagere uitval
 • Meer eieren/hen en hogere vruchtbaarheid
 • Meer eendagskuikens/hen 

Nieuwsgierig omtrent deze innovatieve Roxell oplossing? Neem contact op met jouw verkoopsmanager voor extra informatie!

Infofiche

Headsponsor

KBC

Sponsors

Partners

Organisatie

Agriflora CV
Kortrijksesteenweg 1097c
B-9051 Gent
BTW BE 0461 573 411

Contact

Tel : (+32) (0)9 245 36 13
Fax : (+32) (0)9 245 36 11
info@agriflanders.be