Nieuwigheden in 2017

Nieuwigheden Agriflanders 2017: IQON

Roxell stoomt zich klaar voor de toekomst met een nieuwe voercomputer

De pluimveesector is continue in beweging: nieuwe regelgevingen, SMART solutions en innovatieve besturingssystemen doen stilaan hun intrede. Ook Roxell zet een stap vooruit in de digitale aansturing van pluimveestallen met de introductie van IQON.

Gebruiksvriendelijk & efficiënt

IQON is een gebruiksvriendelijk automatiseringssysteem dat het voer- en drinkproces in de stal regelt, aanstuurt en bewaakt. Deze voercomputer kan zowat elke stallayout aan, is eenvoudig en visueel sterk uitgebouwd. De multihouse-functionaliteit zorgt ervoor dat u met één voercomputer alle stallen kan aansturen. Binnen enkele kliks krijgt de pluimveehouder toegang tot heel wat data per ronde: van voerconsumptie, mortaliteit, voer-water ratio, enz.

Gaat er iets fout in de stal, dan verschijnt er een alarm screensaver die meteen aangeeft waar het probleem zich situeert.

“Een pluimveehouder is een zakenman die over de productiviteit van z’n stal waakt.  Hij heeft dus hoge verwachtingen waar wij graag een antwoord op bieden met deze nieuwe voercomputer.”, aldus Davy Meurice, product owner Roxell en een deel van het creatieve brein achter dit project.

Belangrijke stap in de toekomst

De ontwikkeling van IQON is een belangrijke stap voor Roxell. De automatisering van een stal is niet meer weg te denken uit de hedendaagse pluimveesector. Roxell breidt dan ook meteen een verlengstuk aan de functionaliteiten van de voercomputer.

Infofiche

Broiler Care

Broiler Care is een stal waarin we 4 peilers samenbrengen in één bedrijf met als doel om iedere ronde te starten met een kiemvrije omgeving. Broiler Care is een nieuw concept waarin we vier basisprincipes van de pluimveehouderij terugbrengen in de stal met een hedendaagse methode. Hierdoor verlagen we de ziektedruk wat een sterk verbeterde diergezondheid oplevert met sterkere (gezonde) groei en minder antibiotica als resultaat. 

We hebben de huidige manier waarop pluimvee in Europa wordt gehouden onder een kritische loep gehouden met een focus op hygiene en diergezondheid. Met enkele aanpassingen, verankert in vier individuele pijlers, realiseren we enorme verbeteringen. 

Meer info

Hy-Care stal “De Raamloop”

Hy-Care stal ‘de Raamloop’ is een uniek, revolutionair management systeem waarmee we de, voor iedereen bekende, randvoorwaarden in de varkenshouderij terugbrengen in de hedendaagse stal én borgen. Dit systeem is gebouwd op vier individuele pijlers die samen de tools bieden om de groeiende veestapel te beheren zonder gebruik van antibiotica om dieren gezond te houden. 

Meer info

MS BIZA Nature

In de varkenshouderij van de toekomst past een vermindering van ingrepen en een stimulatie van het natuurlijk gedrag van dieren. De innovatie MS Biza Nature past in deze trend. Het natuurlijke wroetgedrag van varkens wordt gestimuleerd door orale opname van ijzer. Enkele voordelen zijn een hoger hemoglobine gehalte, een betere diergezondheid en een beter rendement. 

Meer info

MS Hatchfog Ultra

De MS Hatchfog Ultra stelt ons in staat om gecertificeerd droog broedeieren te ontsmetten. We doen dit door gebruik te maken van ultrasone golven die de desinfectant in zeer kleine hoeveelheden verspreiden waardoor de eieren droog tot lichtvochtig de broedkast in gaan. 

Meer info

MS Opticare

MS OptiCare is een multifunctionele box waar een koe vrijwillig in 2 minuten preventief op basis van elektronische dieridenti catie geautomatiseerd twee voedingssupplementen ontvangt. Gelijktijdig staan ze in een voetbad, wat geautomatiseerd gevuld en gereinigd wordt. De koegezondheid wordt tijdens de transitieperiode geoptimaliseerd door het alleen te verstrekken aan de geselecteerde koeien. 

Meer info

Varkens: Preventie en PRRS controle

Rundvee: Boviene virale diarree (www.bvdzero.be)

DODA trommelfilter

Voor het ontwateren van mest of schoonspoelen van vaste delen war organisch materiaal aan kleeft. DODA mestscheider met automatisch verstelbare gewichten zodat er altijd de juiste droge stof van de dikke fractie verkregen wordt. Doda slanghaspels en bouwlandinjecteurs.

SIM MMA©

Module Mest Analyse

SIM Holland en SIM Belgium introduceren een mestsensor - een mestanalyse - volgens het “NIR” principe. Een handige tool om snel mest te analyseren.

De SIM MMA® werkt volgens NIR techniek en leest de mest. Deze gegevens worden via “bluetooth” verstuurd naar de app op de telefoon. De telefoon stuurt deze gegevens naar een platform in de Cloud waar de gegevens omgerekend worden naar Droge stof (Ds.), Fosfaat (P), Kalium (K) en Stikstof (N) die in de mest zitten.

De gegevens komen per omgaande met een uniek monsternummer terug op de app in de telefoon en men kan direct aflezen wat er in de mest zit. De telefoon legt ook de locatie vast waar het monster genomen wordt. De gegevens van elk monster kunnen later opgeslagen worden op een computer of verwijderd worden indien niet meer nodig.

De SIM MMA® werkt met een usb kabel of een Li-On accu en weegt inclusief de accu 136 gram.

Om gebruik te maken van het platform in de Cloud is een abonnement nodig wat tegen een laag tarief aangeboden wordt op jaarbasis.

Met de SIM MMA® is het snel en eenvoudig meten van varkens- en rundveemest, dé oplossing van deze tijd.

De methode is een non-destructieve meting d.w.z. dat de kwaliteit van het product behouden blijft. De metingen van andere mestsoorten zal in korte tijd uitgebreid worden wanneer daar behoefte aan is.

Voordelen van de SIM MMA® op een rij:

 • Controle bij aan- en verkoop
 • Gestuurd bemesten
 • Snel en kostenefficiënt werken

Voor meer info kunt u terecht bij:

SIM Belgium Bvba - Tel.: 013 53 15 80 - Mob.: +31 6-29081740 - www.sim-belgium.be - info@sim-belgium.be

 

Download hier de flyer

Optimale omstandigheden voor kalf, koe en veehouder

Een pasgeboren kalf is de toekomst van uw veestapel en een pasgekalfde koe is de start van een nieuwe lactatie. Goed verzorgen dus! Alle reden om de periode rondom en tijdens het afkalven perfect te organiseren. In de praktijk blijkt vaak dat dit op een aantal punten beter kan. De Cuddle box creëert de optimale omstandigheden tijdens deze belangrijke eerste fase.

De meeste veehouders kennen het afkalfprotocol, maar wijken hiervan af omdat de omstandigheden niet optimaal zijn. De Cuddle box, gemonteerd in het strohok, creëert deze gewenste omstandigheden. Voor veehouder, koe en kalf! Werkzaamheden rondom het afkalven kunnen veilig, hygiënisch en met een minimum aan stress voor koe en kalf worden uitgevoerd.  

Meer info

Genetische evaluaties van de KI stieren

HP-Concept

De nieuwigheid in 2017 is het HP-concept ontwikkeld door Elvor en dat "Hoge Prestaties" betekent. Het is verkrijgbaar in twee melkvervangers: een complete melkvervanger ELVOR HP en een aanvullend voedingsmiddel van volle melk Elvor Complémentaire HP. Ze zijn speciaal ontwikkeld met het oog op Hoge Prestaties qua groei en om uw melkvaarzen voor te bereiden op hun toekomstige melkloopbaan. De koppeling met een specifiek voedingsplan verzekert uw groeidoelstellingen.

* Elvor HP bezit een bijzonder hoog gehalte aan ruw eiwit (27%) evenals een belangrijke energieaanvoer (21%). Levende en probiotische gisten opgenomen in de formule fungeren als stabilisatoren van de darmflora.

* Elvor Complementaire HP laat het verrijken en het terug in evenwicht brengen toe van de volle melk. Het laat een hoge aanvoer van ruw eiwit (30%) toe en herstelt het evenwicht van de verhouding eiwitten/ vetstoffen volle melk.

Lees hier meer! (Persbericht)

Getuigenis 1

Getuigenis 2

Brochure

Case IH wint de titel ‘Tractor of the Year’ voor 2017 met Optum 300 CVX

Juryleden prijzen het op de behoeften van Europese landbouwers afgestemde ontwerp met hoog vermogen en laag gewicht / De tractor kan van ballast worden voorzien wanneer meer tractie nodig is / Het ontwerp staat garant voor optimale efficiëntie en zorg voor de bodem

De titel ‘Tractor of the Year 2017’ werd aan Case IH toegekend voor de Optum 300 CVX.

Dit resultaat vormt een erkenning van de focus die het merk legt op twee zaken die landbouwers aan het hart gaan: zorg voor de bodem en brandstofefficiëntie. Deze onderscheiding, toegekend door een jury waarin een aantal van de belangrijkste landbouwtijdschriften van Europa vertegenwoordigd waren, erkent het belang van de Optum CVX met een hoog vermogen in compacte afmetingen.

Lees meer

Hier is de nieuwe Case IH LUXXUM:

De nieuwe naam staat voor belangrijke vernieuwingen en de „opstap“ naar de emissienorm fase IV

De nieuwe Case IH Luxxum is een heus wonder van veelzijdigheid. De tractor is ontworpen voor middelgrote gemengde landbouw- en akkerbouwbedrijven en onderscheidt zich door vele innovatieve details. De vernieuwingen ten aanzien van de transmissie en de voorasvering en de overeenstemming met de emissienorm fase IV, zijn slechts drie van de vele ontwikkelingsstappen die de nieuwe Luxxum zo overtuigend maken.

Lees meer

TN70 de nieuwe fokzeug van Topigs Norsvin: Vleesvarkensrendement door de ultieme, gebalanceerde zeug!

2 jaar na het ontstaan van het fusiebedrijf Topigs Norsvin heeft de fokkerijorganisatie een nieuwe fokzeug, TN70.

De nieuwe zeug is een kruising tussen de Z-lijn Groot York (van Topigs) en de L-lijn Noors Landras (van Norsvin) en heeft de naam TN70 gekregen. Het fokdoel van de TN70 is als volgt: vleesvarkensefficiëntie (28%), robuustheid (25%), toomgrootte (19%), gebruiksgemak (18%), karkaswaarde (8%) en vleeskwaliteit (2%). In het fokdoel wordt vooral op de reproductie-eigenschappen gefocust. Ontwikkeling en selectie omvatten o.a. een strikt bigweegprotocol, spier/spek opbouw en botstructuur door de CT-scan, voerconversie door gebruik te maken van voerstations, de speen- en beenwerkkwaliteit, maar ook de vleeskwaliteit (dripverlies, berengeur, intramusculair vet,… enz.). Genoomselectie heeft toegelaten snel vooruitgang te maken en een hogere betrouwbaarheid te brengen in vooral fokwaarden die moeilijk te meten zijn. Voor dit onderzoek is Delta I, het Noors onderzoekstation, van onmisbaar nut, Topigs Norsvin plant de bouw van een Delta II proefstation in Canada.

Lees verder

TopDos PC 20

Afgelopen half jaar hebben we ruime ervaring opgedaan met TopDos PC 20. Dit nieuwe product verhoogt op een eenvoudige manier het rendement van uw varkensvoer.

Met behulp van een streng geselecteerde schimmelcultuur worden onder gecontroleerde en geconditioneerde omstandigheden diverse complexen van enzymen geteeld. Het droog gefermenteerde eiwitrijke substraat wat deel is van dit proces, vormt de basis voor het nieuwe unieke product TopDos PC 20.

TopDos PC 20 kan zowel via brijvoer, bijproducten en droogvoer worden verstrek aan de zeugen, biggen of vleesvarkens.

TopDos PC 20 verhoogt de verteerbaarheid en de effectiviteit van het voer. Tevens heeft TopDos PC 20 een positief effect op de darmgezondheid van het varken. Afhankelijk van genetica, geslacht, situatie en voer, kan dit o.a. resulteren in:

 • Een betere gezondheid.
 • Een hogere groei.
 • Betere voederconversie.
 • Minder uitval.
 • Betere mestconsistentie.
 • Beter uniformiteit in het koppel (minder ondereind).
 • Verlaging van viscositeit van brijvoer en bijproducten.
 • Hoge speengewichten (gem. 322 gram) vanuit kraamstal.
 • Hogere effectiviteit van granen en hun bijproducten.
 • Hoger rendement (gem. € 3,36/ afgeleverd vleesvarken) van uw voer.

TopDos PC 20 is een droog product wat eenvoudig aan voer, brijvoer of bijproducten kan worden toegediend.

Kennismakingsactie Agriflanders 2017 - Stand 1664

“Vul in en win” tijdens de Agriflanders. Met deze aantrekkelijke actie wordt gedurende de vakbeurs 12x 25kg TopDos PC 20 verloot onder de deelnemers. Actie formulier is verkrijgbaar op stand 1664 of u kunt het vooraf opvragen via de mail:  carla@toptack.nl. Met een volledig ingevuld formulier dingt u mee voor gratis 25 kg TopDos PC 20 voor uw dieren.

Leest hier meer

Nieuw type HR + voor verduisterbare dakramen en verduisterbare nok

Tulderhof heeft een nieuw type dakraam en nok uit die een verdubbeling geeft van de isolatiewaarde.

Meer info: folder 1 en folder 2

Combi druk

Het combi-druk systeem van Tulderhof is een ventilatieconcept dat voor een optimaal klimaat zorgt voor elk type stal met uitloop. De combinatie van de producten en de afstelling ervan zorgt voor een uitstekend gelijkmatig klimaat. Tulderhof heeft de afgelopen 2 jaar (vanaf 2013) dit concept getest met uiterst positieve resultaten.

Het concept bestaat uit:

 • Flash 3300 luchtinlaat
 • Air Optimizer
 • Uitloopschuif
 • TW liermotor

Meer info: folder

Module KoeWaarde: automatische score van uw aanwezige koeien op basis van hun (overblijvende) verwachtingswaarde, met eigen correcties voor vruchtbaarheid, gezondheid, producties etc.

Headsponsor

KBC

Sponsors

Partners

Organisatie

Agriflora CV
Kortrijksesteenweg 1097c
B-9051 Gent
BTW BE 0461 573 411

Contact

Tel : (+32) (0)9 245 36 13
Fax : (+32) (0)9 245 36 11
info@agriflanders.be