Boerenbond

Standnummer

1302

Info

Boerenbond & Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000 Leuven

Rubriek

Merken

 • Boerenbond

  Landbouworganisatie die opkomt voor de belangen van haar leden land- en tuinbouwers

 • Landelijke Gilden

  Landelijke Gilden is een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland en graag onder de mensen vertoeft. We hebben afdelingen in heel wat dorpen. Lokaal organiseren onze vrijwilligers ontspannende en interessante activiteiten onze leden, dorpsbewoners en hun gezin. Onze bekendste activiteiten zijn onze recreatieve fietstochten, de Nationale Streekzoektocht, Open tuinen en de Dag van de Landbouw. Samen zetten we ons in voor de eigenheid en leefbaarheid van het platteland en de land- en tuinbouw.

  www.landelijkegilden.be

  www.facebook.com/landelijkegilden

 • Groene Kring

  Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Ze brengt jonge land- en tuinbouwers samen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Leden kunnen er terecht voor heel wat activiteiten, bedrijfsbezoeken en grote evenementen. Ook opleiding maakt deel uit van het aanbod van Groene Kring. Zo is de vereniging vooral gekend van de starterscursussen, het rijbewijs G en de lessenreeks ‘generatieoverdracht doordacht’. Groene Kring zet bovendien sterk in op de belangenverdediging van jonge land- en tuinbouwers via een sterke vertegenwoordiging in diverse structuren, overleg met de overheid en met ludieke acties. Neem zeker een kijkje op de website www.groenekring.be of op de facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal.

 • Innovatiesteunpunt

  Het INNOVATIESTEUNPUNT is dé gespecialiseerde dienst voor het begeleiden van land- en tuinbouwondernemers, groepen plattelandsbewoners en lokale overheden bij het inslaan van een nieuwe richting voor hun bedrijf of dorp. We zijn actief op drie terreinen: technische ontwikkeling, bedrijfsontwikkeling en plattelandsontwikkeling. Daarbij focussen we ons op een toekomstgerichte, duurzame land- en tuinbouw en op een leefbaar en dynamisch platteland.
  Ons team van twintig innovatieconsulenten informeert en inspireert over nieuwe kansen en uitdagingen, én ondersteunt bij de ontwikkeling en uitrol van concrete innovatieprojecten. Als innovatiemakelaar begeleidt het INNOVATIESTEUNPUNT vaak een traject van start tot finish, in sommige gevallen zorgen wij voor een tweede mening of een concreet antwoord op een specifieke vraag.
  Naast advies en begeleiding biedt het INNOVATIESTEUNPUNT ook vorming rond innoverende thema's aan. Deze vorming is actiegericht. Het is meestal een combinatie van informatie, praktijkbezoeken en onderlinge uitwisseling.
  We voeren permanent een dertigtal Europees, Vlaams of provinciaal gefinancierde pilootprojecten uit. In deze projecten slaan we de brug tussen onderzoekers, land- en tuinbouwers, plattelandsbewoners en andere partners om toekomstgerichte innovatie op gang te brengen. We stimuleren mensen om ‘out of the box’ te denken, met vernieuwende oplossingen te experimenteren, om ideeën te toetsen op hun haalbaarheid én om de goede voorbeelden te demonstreren aan andere geïnteresseerden.
  Niet voor niets is ons motto ‘De toekomst begint vandaag!’.
  Het INNOVATIESTEUNPUNT is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met  Cera en KBC.

 • NCBL

  Bij het NCBL vzw, het vormingscentrum van Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring staat er heel wat te gebeuren in 2017. Wil je precies weten welk groot nieuws er te vertellen valt? Kom dan langs op de stand van Boerenbond en ontdek het zelf. Breng meteen ook de bon mee uit jouw ledenblad (Boer&Tuinder, Stiel of Agr@zine) en je gaat niet met lege handen naar huis!

 • Tiber bedrijfsboekhouding

  Een degelijke bedrijfsboekhouding is een vrijwel onmisbaar instrument voor elke land- en tuinbouwer. Met Tiber, de kwaliteitsboekhouding van Boerenbond, krijg je een diepgaand inzicht in het economische reilen en zeilen van je bedrijf. Kosten, opbrengsten en rendementen worden in je bedrijfsuitslag bloot gelegd. Samen met de professionele adviezen van onze consulenten kun je met Tiber aan de slag om je rendement verder te verbeteren. Kom je informeren op onze stand. Starters in de landbouw bieden we een jaar gratis boekhouding aan. En voor alle bestaande deelnemers hebben we een verrassing.
  Info: tiber@boerenbond.be of 016/28.61.40

 • Plattelandsklassen

  Plattelandsklassen wil kinderen en jongeren, van kleuter- tot secundair onderwijs, op een ervaringsgerichte manier in contact brengen met en laten leren over het Vlaamse platteland, de hedendaagse land- en tuinbouw en de oorsprong van onze voeding. Plattelandsklassen opteert ervoor om werkzaam te zijn op vier gebieden: het organiseren van meerdaagse plattelandsklassen, het ondersteunen van Kijk- en bezoekboerderijen, het ontwikkelen van didactisch materiaal voor het onderwijs en het verzorgen van landbouweducatie op vraag.

  www.plattelandsklassen.be
  www.facebook.com/plattelandsklassen

 • KVLV-Agra

  KVLV telt nog 10%, of ongeveer 9.000, actieve boerinnen en tuiniersters onder haar leden. Zij worden Agravrouwen genoemd en ontmoeten elkaar bij KVLV-Agra.

  Netwerken en elkaar ondersteunen, samen bijleren,  en opkomen voor de belangen van de vrouw  en gelijke kansen in de land- en tuinbouwsector staan bij de Agrawerking centraal.

  Doordat KVLV-Agra een deel is van KVLV biedt ze de Agravrouwen ook de kansandere vrouwen te ontmoeten en zich in de dorpsgemeenschap en de maatschappij te integreren.

  Omgekeerd verruimen de Agravrouwen ook het maatschappelijk denken van de andere KVLV-vrouwen. Deze wisselwerking is beslist waardevol in een periode met een vaak grote afstand tussen land- en tuinbouw en de rest van de maatschappij.

  KVLV wil een volwaardige ontplooiing van de vrouw met aandacht voor:

  -            haar eigen persoon;

  -            het gezin en de directe omgeving;

  -            de ruimere samenleving.

  KVLV-Agra wil dat vrouwen zich ook op beroepsvlak volwaardig kunnen ontplooien met kansen om:

  -            kennis op te doen en zo tot bewuste keuzes te komen;

  -            als evenwaardige partner met een volwaardig statuut in het bedrijf actief te zijn;

  -            te kunnen meebouwen aan een zorgzame maatschappij met aandacht voor de zwakkeren, ethiek en de kwaliteit van het leven.

 • Steunpunt Hoeveproducten

  Het Steunpunt Hoeveproducten bestaat al meer dan 10 jaar en staat ten dienste van alle Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die via de Korte Keten hun producten willen vermarkten.
  Het Steunpunt Hoeveproducten doet dit door:

  1.       Het geven van bedrijfsspecifiek advies

  2.       Het organiseren en verzorgen van theoretische en praktische vormingen aangepast aan deze specifieke doelgroep

  3.       Het verspreiden van relevante info via e-zine en website

  4.       Het organiseren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden

  Belangenverdediging

 • Landelijk Infopunt voor Vrouwen

  Liv, het Landelijk infopunt voor vrouwen, geeft vrouwen in land- en tuinbouw eerstelijnsadvies over juridische, financiële en sociale thema’s. Wij hebben daarbij aandacht voor de unieke situatie van land- en tuinbouwsters. Wij kijken door een vrouwelijke bril naar juridische, financiële en sociale thema’s. We bundelen die kennis voor jou, omdat jij het al druk genoeg hebt. Zo wil Liv ook een kenniscentrum worden over vrouw zijn in de land- en tuinbouw. Door de vele contacten die Liv dagelijks heeft met vrouwen op het platteland kan en wil het infopunt een antenne zijn voor beleidsmakers en beleidsbeslissingen beïnvloeden. Liv wil een meldpunt zijn voor problemen in de praktijk, knelpunten in reglementering of vrouwonvriendelijke praktijken. Samen staan we sterker.

Bedrijfsinfo

In overleg met de maatschappij wil Boerenbond bouwen aan een levenskrachtige, duurzame land- en tuinbouw. Deze duurzaamheid vertaalt zich op vier terreinen:

1.       Economisch duurzaam

2.       Ecologisch duurzaam

3.       Sociaal duurzaam

4.       Maatschappelijk duurzaam

Bij de realisatie hiervan situeert de werking van Boerenbond zich op zes domeinen:

1.       verenigen van leden

2.       belangenbehartiging

3.       vorming en voorlichting

4.       dienstverlening

5.       vertegenwoordiging

6.       stimuleren van initiatieven i.v.m. productieverbetering, toelevering, afzet en diensten

Op onze stand (Hal 1, nr. 1302) vind je de hele Boerenbondfamilie. Naast Boerenbond zijn ook Landelijke Gilden, NCBL, Innovatiesteunpunt, Tiber-bedrijfsboekhouding, Plattelandsklassen, Groene Kring, KVLV-Agra, Steunpunt Hoeveproducten en Liv, Landelijk Infopunt voor Vrouwen van de partij. 

Afbeeldingen

Foto's 2017

Headsponsor

KBC

Sponsors

Partners

Organisatie

Agriflora CV
Kortrijksesteenweg 1097c
B-9051 Gent
BTW BE 0461 573 411

Contact

Tel : (+32) (0)9 245 36 13
Fax : (+32) (0)9 245 36 11
info@agriflanders.be