CRV

Standnummer

8601

Info

Buchtenstraat 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Rubriek

Bedrijfsinfo

Bij CRV staat de veestapel centraal

Als coöperatieve veeverbeteringsorganisatie stelt CRV de veestapel van veehouders centraal. Het is immers de veestapel die de sleutel vormt tot een goed bedrijfsinkomen en arbeidsplezier. CRV richt zich daarbij op de belangrijkste resultaatgebieden binnen de veestapel:

Wij ontwikkelen producten en diensten die op die terreinen waarde toevoegen voor professionele melk- en vleesveehouders. Dat ziet u onder meer terug in:

  • een toename van de waarde van melk of vlees
  • een daling van de kostprijs
  • efficiënt gebruik van arbeid
  • meer bedrijfszekerheid

Samen met de veehouder streven wij naar een optimale bedrijfsvoering door het bieden van deskundig advies en innovatieve oplossingen. Wij bieden totaaloplossingen; managementproducten, dienstverlening en genetica op één adres.

Nieuwigheden

Een haar vertelt een heel verhaal

‘Fokken op Maat’ optimaliseert efficiëntie en prestaties

In een tijd waarin efficiënt en economisch produceren binnen milieunormen centraal staat, introduceert CRV een grensverleggend nieuwe dienstverlening: ‘Fokken op Maat’. Een pakket waarmee veehouders een (te) hoge veebezetting tegen kunnen gaan en bovendien van kalf tot koe meer grip krijgen op resultaat.

De kern van het nieuwe Fokken op Maat-pakket is de DNA-analyse van haarmonsters met daarbij een unieke terugkoppeling in de vorm van adviezen en beslissingsondersteunende informatie.

Minder jongvee goed voor portemonnee en productieruimte

Deelname aan Fokken op Maat leidt direct tot economisch voordeel. Per kalf krijgt de veehouder een aanhouden- of afvoeren-advies op basis van het ingestelde fokdoel. Het vroegtijdig afvoeren van de mindere dieren leidt tot een besparing in opfokkosten van circa € 1500 per dier.

Door de jongveeselectie kunnen veehouders bovendien de jongveebezetting omlaag brengen. Hierdoor ontstaat meer ondernemingsruimte binnen de geldende milieubeperkingen.

Veestapel van hoger niveau

Binnen Fokken op Maat kunnen veehouders gebruikmaken van de paringsprogramma’s SAP of StierWijzer. De fokwaarden die op basis van DNA worden bepaald, draaien hierin mee, zodat voor pinken en koeien de meest optimale paring mogelijk wordt. De betrouwbaarheden van de berekende fokwaarden voor de kalveren staan daarbij gelijk aan die van een derdekalfskoe.
Via het digitale dashboard, HerdOptimizer genaamd, kunnen veehouders de vooruitgang monitoren en de werkelijke prestaties van hun koeien vergelijken met hun erfelijke aanleg. Ook zien zij hier welke specifieke erfelijke kenmerken een dier heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot hoornloosheid, A2-melk of specifieke erfelijke gebreken.
Fokken op Maat is een zeer persoonlijke fokkerijaanpak, waarbij het fokdoel vande veehouder centraal staat. Veehouders krijgen persoonlijke begeleiding voor het bespreken van instellingen en resultaten. Door de extra selectie binnen het jongvee, de monitoring van de resultaten en de optimale paringen gaat de veestapel sneller vooruit in de richting die de veehouder wenst.

Afbeeldingen

Foto's 2017

Headsponsor

KBC

Sponsors

Partners

Organisatie

Agriflora CV
Kortrijksesteenweg 1097c
B-9051 Gent
BTW BE 0461 573 411

Contact

Tel : (+32) (0)9 245 36 13
Fax : (+32) (0)9 245 36 11
info@agriflanders.be